Bashkangjitu klubit UNË JAM FUQIA


Bashkangjitja në klubin UNË JAM FUQIA bëhet vetëm perms ftesës nga një anëtar tjetër. Patjetër të jnei të “sponsoruar” nga një anëtar/bashkëpuntor egzistues. Ju lutem shtoni në pjesën poshtë Kodin Ftesë ose E – mail adersën e anëtarot i cili Ju ftoi/rekomandoi klubin UNË JAM FUQIA.


INFORMACIONE TË SPONSORIMIT

Kodi i anëtarit që ju rekomandoi

Opcioni i e-mail adresës

Shtoni kodin e anëtarit i cili Ju referoi. Në qoftë nuk e keni Kodin Ftesë të personit që Ju rekomandoi, Ju lutem shënoni e-mail adresën e personit i cili Ju rekomandoi. Ju lutem, mos shënoni e-mail adresën Tuaj.